Straume Idrettspark

.

Straume Idrettspark består av;

  • Sotra Arena
  • Straume Stadion
  • Sotrabanen
  • Sartorbanen
  • Fotballhall
  • Sandhåndballbaner
  • Sandvolleybaner
  • Turveier

Straume Idrettspark

Straume Idrettspark er eid av Sotra Sportsklubb og Fjell Kommune. Anlegget ble påbegynt i 1995, og er i dag et av vestlandets største idrettsanlegg.
Fotball er den største idretten, og disponerer 3 stk 11`er baner utendørs pluss 1 stk  11`er bane under tak.
I Sotra Arena er det et mangfold med idretter, som Håndball, Turn, Badminton, Volleyball, Karate, Dans m.m.

Straume Idrettspark er også velegnet til store arrangementer som messer og konserter. Med hele 12.000 kvm med utstillerareal innendørs og mulighet til å bruke fotballbanene som utendørsarealer er Idrettsparken det desidert største messeområdet i Hordaland, og det nest største på Vestlandskysten.

SOTRA ARENA

Sotra Arena er Fjell Kommunes`nye storstue, og Sotra Sportsklubb sin hjemmebane for håndball og basketball.
I tillegg har Sotra Sportsklubb kontorer og klubbfasiliteter i hallen.

Hallen inneholder 3 håndballflater, styrkerom, aktivitetsrom, garderobefasiliteter, kafe/kiosk, møterom og mye mer. Totalt er hallen på 9.200 kv.meter.

Det er lagt stor vekt på praktiske løsninger for både idrettsarrangementer og andre typer arrangementer. Bygget har en høy kvalitet sammenlignet med andre tilsvarende haller.

I Arena løsningen er det sitteplass til ca. 3.100 i tillegg til ca. 900 ståplasser. I en slik løsning vil de sammenleggbare tribunene trekkes ut og gjøre 2 håndballbaner om til 1 bane med tribuner hele veien rundt.

Den 3. spilleflaten ligger for seg selv, og har en noe lavere takhøyde enn arena-banene. Under store arrangementer vil denne spilleflaten kunne brukes til utvidet publikumsområde.

 FOTBALLBANENE

Alle våre tre kunstgressbaner er i full 11`er størrelse. 2 av banene fikk nytt dekke i 2011 og 2012, mens den tredje banen fremdeles har det gamle «krøllgresset», og er nå 12 år gammel.Alle tre banene fikk nytt flomlysanlegg i 2012.
Lysene gir hvitt lys på mellom 500 og 700 LUX.

Sotra- og Sartorbanen ligger nærmest Sotra Arena, og hvor garderobene er plassert på langsiden til Sotrabanen.

Straume Stadion;

64×110 meter
Nytt kunstgress lagt i 2011. Underlaget ble drenert og planert pånytt før det ble lagt ut en 15 mm. gummipad. Kunstgresset er 5 cm høyt, med 1 cm sand i bunn og resten med gummigranulat.Banen er i topp stand med romslige innbytterbenker og tribune til ca. 400 personer.

Sotrabanen

60×100 meter
Nytt kunstgress lagt i 2012. Også her er underlaget drenert og planert påny. Istedetfor pad er det benyttet et 5 cm tykt kunstgress uten sand i bunnen.Dvs. at hele tykkelsen er lagt med gummipad, noe som gir en bane med god svikt og veldig tett opp til naturgress i opplevelse.

Sartorbanen

60×100 meter
Dette er den eldste banen med krøllgress lagt i 2002. Banen bærer preg av å være 12 år gammel og har en del slitte felt. Banen brukes derfor primært til trening og kamper for 5èr og 7`er fotball.

 FOTBALLHALLEN

Fotballhallen stod ferdig høsten 2014 og inneholder full 11`er bane på 60×100 meter.
Takhøyden er 25 meter i senter og 11 meter langs sidelinjene.Kunstgresset er levert av Unisport og er levert med gummipad og granulat beregnet for innendørs bruk.Garderobene er bygget i betong og ligger under fotballhallen.

Hallen er fullisolert, men er i det daglige uten oppvarming. Ved arrangementer kan hallen varmes opp til 22 grader på et par timer.

 

 

Under OTD (Oljemessen) ble det også reist en midlertidig hall på Sotrabanen.
Samlet messeareal ble på 15.000 kvm